Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Felhívás Velencei Érték ajánlására

A Velencei Helytörténeti Egyesület felhívása.docx

Javaslat (üres).docx

 

A Velencei Helytörténeti Egyesület felhívása

 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben (továbbiakban: Hungarikum törvény), valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendeletben (továbbiakban Kormányrendelet) biztosított lehetőséggel élve Velence Város Önkormányzata úgy határozott, hogy létrehozza Velence Város Települési Értéktárát. A Velencei Települési Értéktár a város területén fellelhető helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény lesz. A feltáró munka a helyi szinten túl országos es megyei szinteken is szerveződik. A települési értéktárak a nemzeti értékpiramis első lépcsőfokát alkotják. A település helyi jelentőségét meghaladó értékei a megyei értéktárakba, majd a Magyar Értéktárba juthatnak el. A Magyar Értéktárban nyilvántartott országos, vagy nemzetközi jelentőségű, a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító nemzeti értékekből a Hungarikum Bizottság választja ki a hungarikumokat, melyek a Hungarikumok Gyűjteményébe kerülnek. Az értéktárak létrehozatalának célja:

- számba venni, dokumentálni nemzeti értékeinket annak érdekében, hogy ebből egy közös nemzeti nyilvántartás, adatbázis készüljön;

- a gyűjtőmunkát a lehető legszélesebb körre kiterjeszteni;

- létrehozni és közkinccsé tenni a helyi és országos jelentőségű nemzeti értékek gyűjteményét;

- a Magyar Értéktárból kiválasztani a nemzetközi viszonylatban is csúcsteljesítménynek számító hungarikumokat;

- gondoskodni az értékek megismertetéséről bel- es külföldön egyaránt;

 - gondoskodni az értékek fennmaradásáról, védelméről, erősítve a nemzeti tudatot es a hazai gazdaságot.

A fenti rendelkezések, valamint a Képviselőtestület döntésének figyelembe vétele alapján alakult meg Velence Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága. A velencei Települési Értéktár létrehozásában bárki részt vehet, ezért az Egyesület ennek a felhívásnak a közzétételével kéri a polgárokat, civil es társadalmi szervezeteket, intézményeket, hogy a városhoz kapcsolódó települési értékeket (épített es természeti érték, kulturális, művészeti, sport, gasztronómiai es hagyományőrző érték) gyűjtsék össze és terjesszek az Egyesület elé. A települési értéktár létrehozásával kapcsolatban a bizottság és az egyesület örömmel fogad minden ötletet, elképzelést és köszönettel fogadja a lakosság támogató együttműködését. A nemzeti értékpiramis első lépcsőfokát alkotó települési értéktárak létrehozatalának, gondozásának részletes szabályait a Kormányrendelet szabályozza. A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti értek felvételét a települési értéktárba, bárki írásban kezdeményezheti a bizottsághoz, az önkormányzathoz vagy az egyesülethez címzett javaslatában. A javaslatot a felhívás melléklete szerint kell elkészíteni és elektronikus úton a velencehelytortenet@gmail.com e-mail címre vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve a Velencei Helytörténeti Egyesület (2481 Velence, Tópart utca 52.) címére kell eljuttatni 2015. július 15-ig. Valamely nemzeti értéknek a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba, illetve külhoni magyarság értéktárába történő felvételére irányuló javaslattétel ingyenes.

 

A javaslatnak tartalmaznia kell:

- a javaslattevő adatait,

- az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték adatait,

- az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális-dokumentációját,

 - a Hungarikum törvény l.§ (1) j) pontjának való megfelelést (a nemzeti érték mibenlétét) valószínűsítő dokumentumokat, valamint

- szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató  vagy ajánló levelét.

A beérkezett - formai és tartalmi szempontból hiánytalan - javaslatokat a Települési Értéktár Bizottság bírálja el.

Bővebb információ, illetve a javaslattételi űrlap elérhető a Velencei Helytörténeti Egyesület honlapján (www.helytortenet.eoldal.hu).